+90 222 240 51 50
bilgi@suleymanturk.av.tr

Home » aldatma

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas:  2014/8510 Karar: 2015/7762 Karar Tarihi: 11.06.2015   TAZMİNAT DAVASI – DAVALININ VE DAVA DIŞI EŞİN DAVACIYA YÖNELİK ALDATMA MAHİYETİNDEKİ DAVRANIŞLARININ TAZMİNATI GEREKTİRİP GEREKTİRMEYECEĞİ – EYLEMİN KİŞİLİK DEĞERLERİNE SALDIRI OLUŞTURACAK NİTELİKTE EYLEM OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ – İSTEMİN REDDİ GEREĞİ ÖZET: Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. …

Read more