+90 222 240 51 50
bilgi@suleymanturk.av.tr

Home » cevre

T.C. Danistay 13.Dairesi Esas:  2011/2352 Karar: 2015/1943 Karar Tarihi: 22.05.2015 YÖNETMELİK MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ – GÜVENLİK SERTİFİKASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KURALLAR – BAZ İSTASYONLARININ SINIR DEĞERLERE İLİŞKİN DAVA KONUSU YÖNETMELİK MADDESİNDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI ÖZET: Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının bir gereği olarak, çevre ve insan sağlığına ilişkin ciddi ve geri dönüştürülemez tehlikelerin bulunduğu …

Read more