+90 222 240 51 50
bilgi@suleymanturk.av.tr

Home » danistay karari

T.C. Danıştay 11.Dairesi Esas:  2016/223 Karar: 2016/583 Karar Tarihi: 17.02.2016 30 FİİLİ HİZMET YILINDAN FAZLA GEÇEN SÜRELERİ İÇİN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMESİ İSTEMİ – ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ÜZERİNE DAVACIYA 30 YILIN ÜZERİNDE BULUNAN HİZMET SÜRESİ İÇİN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI ÖZET: Dava, Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli aylığı bağlanarak 30 fiili hizmet …

Read more

T.C. Danistay 13.Dairesi Esas:  2011/2352 Karar: 2015/1943 Karar Tarihi: 22.05.2015 YÖNETMELİK MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ – GÜVENLİK SERTİFİKASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KURALLAR – BAZ İSTASYONLARININ SINIR DEĞERLERE İLİŞKİN DAVA KONUSU YÖNETMELİK MADDESİNDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI ÖZET: Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının bir gereği olarak, çevre ve insan sağlığına ilişkin ciddi ve geri dönüştürülemez tehlikelerin bulunduğu …

Read more