+90 222 240 51 50
bilgi@suleymanturk.av.tr

Home » emeklilik

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2014/24976 Karar: 2014/29449 Karar Tarihi: 28.10.2014   İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – SİGORTALILIK YILIYLA PRİM ÖDEME SÜRESİNE AİT YÜKÜMLÜLÜKLERİ TAMAMLAMIŞ OLAN İŞÇİNİN EMEKLİLİK İÇİN BİR YAŞI BEKLEMESİNE GEREK OLMADIĞI – DAVACININ KIDEM TAZMİNATI TALEBİNİN KABULÜ GEREĞİ ÖZET: Davacı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak …

Read more