+90 222 240 51 50
bilgi@suleymanturk.av.tr

Home » hukuk genel kurulu karari

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2008/2-432 Karar: 2008/444 Karar Tarihi: 18.06.2008 BOŞANMA VE KATILMA ALACAĞI DAVASI – MALLARIN MAL AYRILIĞI REJİMİNİN GEÇERLİ OLDUĞU DÖNEMDE EDİNİLDİĞİ – KOCANIN KİŞİSEL MALI SAYILMASI – DAVACI KADININ KATKI PAYI İSTEMİNDE BULUNAMAYACAĞI ÖZET: Somut olayda; taşınmaz ve araç, taraflar arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde edinilmiştir. Bu mallar, …

Read more

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2013/3-1627 Karar: 2015/1020 Karar Tarihi: 13.03.2015   YARDIM NAFAKASI DAVASI – BABANIN YOKSULLUĞA DÜŞMÜŞ ÇOCUĞUNA YARDIM ETMEK ZORUNDA OLUŞU – DAVACI YARARINA HAKKANİYETE UYGUN BİR MİKTARDA YARDIM NAFAKASINA HÜKMOLUNMASI – NAFAKA İSTEMİNİN TÜMDEN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU – DİRENME KARARININ BOZULDUĞU ÖZET: Baba yoksulluğa düşmüş çocuğuna yardım etmek zorundadır. Çocuğun …

Read more

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2012/2-707 Karar: 2013/303 Karar Tarihi: 06.03.2013 BOŞANMA DAVASI – EŞE ŞİDDET UYGULANMASININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞTURACAĞI – TARAFLARIN EKONOMİK DURUMLARINA GÖRE VERİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ YERİNDE OLUŞU – DİRENME KARARININ ONANMASI GEREĞİ ÖZET: Dava; boşanma, maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası isteğine ilişkindir. Eşe şiddet uygulanmasının kişilik haklarına …

Read more