+90 222 240 51 50
bilgi@suleymanturk.av.tr

Home » katki payi davasi

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2008/2-432 Karar: 2008/444 Karar Tarihi: 18.06.2008 BOŞANMA VE KATILMA ALACAĞI DAVASI – MALLARIN MAL AYRILIĞI REJİMİNİN GEÇERLİ OLDUĞU DÖNEMDE EDİNİLDİĞİ – KOCANIN KİŞİSEL MALI SAYILMASI – DAVACI KADININ KATKI PAYI İSTEMİNDE BULUNAMAYACAĞI ÖZET: Somut olayda; taşınmaz ve araç, taraflar arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde edinilmiştir. Bu mallar, …

Read more