+90 222 240 51 50
bilgi@suleymanturk.av.tr

Home » manevi tazminat

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas:  2014/8510 Karar: 2015/7762 Karar Tarihi: 11.06.2015   TAZMİNAT DAVASI – DAVALININ VE DAVA DIŞI EŞİN DAVACIYA YÖNELİK ALDATMA MAHİYETİNDEKİ DAVRANIŞLARININ TAZMİNATI GEREKTİRİP GEREKTİRMEYECEĞİ – EYLEMİN KİŞİLİK DEĞERLERİNE SALDIRI OLUŞTURACAK NİTELİKTE EYLEM OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ – İSTEMİN REDDİ GEREĞİ ÖZET: Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. …

Read more

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2012/2-707 Karar: 2013/303 Karar Tarihi: 06.03.2013 BOŞANMA DAVASI – EŞE ŞİDDET UYGULANMASININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞTURACAĞI – TARAFLARIN EKONOMİK DURUMLARINA GÖRE VERİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ YERİNDE OLUŞU – DİRENME KARARININ ONANMASI GEREĞİ ÖZET: Dava; boşanma, maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası isteğine ilişkindir. Eşe şiddet uygulanmasının kişilik haklarına …

Read more