+90 222 240 51 50
bilgi@suleymanturk.av.tr

Home » sigorta

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2014/33348 Karar: 2015/27170 Karar Tarihi: 17.09.2015 MENFİ TESPİT DAVASI – BANKANIN SİGORTA SÖZLEŞMESİNİ KREDİ SÖZLEŞMESİNE UYGUN DÜZENLEMEDİĞİ İDDİASI – POLİÇE TEMİNATI – HAYAT SİGORTASININ KREDİ BORCUNU KARŞILAR NİTELİKTE DÜZENLENMESİNDEN BANKANIN SORUMLU OLDUĞU – DAVANIN KABULÜ – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ ÖZET: Kredi borcu nedeni ile davalı bankaya yapılan ödeme miktarının bildirilmesi …

Read more

T.C. YARGITAY  Hukuk Genel Kurulu Esas:  2014/11-340 Karar: 2015/1250 Karar Tarihi: 22.04.2015   ALACAK DAVASI – CİVAR BİNALAR TEMİNATI KAPSAMINDA SİGORTALININ YAPTIĞI MASRAFLARIN SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAHSİLİ İSTEMİ – KESİN HESAPLAMA YAPILAMASA DAHİ TAZMİNİ GEREKEN HASAR MİKTARINDA MAKUL BİR İNDİRİM YAPILMASI – DİRENME KARARININ BOZULDUĞU ÖZET: Dava, inşaat sigorta poliçesiyle verilen “civar binalar” teminatı kapsamında sigortalının …

Read more