+90 222 240 51 50
bilgi@suleymanturk.av.tr

Home » tazminat

T.C. YARGITAY  Hukuk Genel Kurulu Esas:  2014/11-340 Karar: 2015/1250 Karar Tarihi: 22.04.2015   ALACAK DAVASI – CİVAR BİNALAR TEMİNATI KAPSAMINDA SİGORTALININ YAPTIĞI MASRAFLARIN SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAHSİLİ İSTEMİ – KESİN HESAPLAMA YAPILAMASA DAHİ TAZMİNİ GEREKEN HASAR MİKTARINDA MAKUL BİR İNDİRİM YAPILMASI – DİRENME KARARININ BOZULDUĞU ÖZET: Dava, inşaat sigorta poliçesiyle verilen “civar binalar” teminatı kapsamında sigortalının …

Read more

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas:  2014/8510 Karar: 2015/7762 Karar Tarihi: 11.06.2015   TAZMİNAT DAVASI – DAVALININ VE DAVA DIŞI EŞİN DAVACIYA YÖNELİK ALDATMA MAHİYETİNDEKİ DAVRANIŞLARININ TAZMİNATI GEREKTİRİP GEREKTİRMEYECEĞİ – EYLEMİN KİŞİLİK DEĞERLERİNE SALDIRI OLUŞTURACAK NİTELİKTE EYLEM OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ – İSTEMİN REDDİ GEREĞİ ÖZET: Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. …

Read more

T.C. YARGITAY  22.Hukuk Dairesi Esas:  2014/946 Karar: 2015/12165 Karar Tarihi: 31.03.2015   İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ İŞVERENİN PSİKOLOJİK BASKISI İLE İSTİFA ETMEYE ZORLANDIĞI – GERÇEK BİR İSTİFA İRADESİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ – FESHİN İŞVERENCE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Somut olayda, mahkeme gerekçesinde, davalı şirket yetkililerinin davacının çalışma şartlarını zorlaştırması, psikolojik baskısı üzerine istifa etmek …

Read more

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2014/24976 Karar: 2014/29449 Karar Tarihi: 28.10.2014   İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – SİGORTALILIK YILIYLA PRİM ÖDEME SÜRESİNE AİT YÜKÜMLÜLÜKLERİ TAMAMLAMIŞ OLAN İŞÇİNİN EMEKLİLİK İÇİN BİR YAŞI BEKLEMESİNE GEREK OLMADIĞI – DAVACININ KIDEM TAZMİNATI TALEBİNİN KABULÜ GEREĞİ ÖZET: Davacı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak …

Read more