+90 222 240 51 50
bilgi@suleymanturk.av.tr

Home » Home

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2014/19849 Karar: 2015/4186 Karar Tarihi: 11.03.2015 BOŞANMA DAVASI – DAVALININ EŞİNDEN BOŞANACAĞINI SÖYLEYEREK EVİ TERK ETTİĞİ – DAVALI YANIN BİRLİKTE YAŞAMAKTAN KAÇINDIĞI VE ZAMANININ ÇOĞUNU SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİ VE İNTERNETTE GEÇİRDİĞİ – EŞLERİ BİRLİKTE YAŞAMAYA ZORLAMANIN MÜMKÜN OLMADIĞI ÖZET: Davalının “eşinden boşanacağını” söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve …

Read more

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2014/20471 Karar: 2015/8704 Karar Tarihi: 28.04.2015 SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI – DAVACININ MESLEKİ VE SOSYAL YAŞAM ORTAMI BAKIMINDAN TANINABİLİRLİĞİ NEDENİYLE EVLENDİKTEN SONRA DA ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMAKTA HUKUKİ YARARI OLDUĞU – EVLİ DAVACININ BEKARLIK SOYADINI KULLANABİLECEĞİ – HÜKMÜN ONANDIĞI ÖZET: Netice itibariyle davacının mesleki ve sosyal yaşam ortamı bakımından tanınabilirliği nedeniyle evlendikten …

Read more

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2015/22-1052 Karar: 2015/1612 Karar Tarihi: 17.06.2015 İŞÇİ ALACAĞI DAVASI – FARK ÜCRET FARK İKRAMİYE VE FARK FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAKLARI – DAVACI VEKİLİNİN TALEBİNİN AÇIKÇA BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLDUĞU HALDE DAVANIN KISMİ DAVA KABUL EDİLEREK KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – DİRENME KARARININ BOZULDUĞU ÖZET: Davacı vekili, dava dilekçesinin sonuç …

Read more

T.C. YARGITAY 23.Ceza Dairesi Esas:  2015/72 Karar: 2015/1029 Karar Tarihi: 29.04.2015 DOLANDIRICILIK SUÇU – KANUN MADDESİ GEREĞİNCE PARA CEZASININ TAKSİTLER HALİNDE ÖDENECEĞİNE KARAR VERİLİRKEN ÖDENMEYEN PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLECEĞİ İHTARINDA BULUNULMADIĞI – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI ÖZET: 5237 sayılı kanun maddesi gereğince para cezasının taksitler halinde ödeneceğine karar verilirken, ödenmeyen para cezasının hapse çevrileceği ihtarında bulunulmaması …

Read more

Huzur, Refah ve Barış Dolu Bir Bayram Bizimle Olsun…

Read more

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2008/2-432 Karar: 2008/444 Karar Tarihi: 18.06.2008 BOŞANMA VE KATILMA ALACAĞI DAVASI – MALLARIN MAL AYRILIĞI REJİMİNİN GEÇERLİ OLDUĞU DÖNEMDE EDİNİLDİĞİ – KOCANIN KİŞİSEL MALI SAYILMASI – DAVACI KADININ KATKI PAYI İSTEMİNDE BULUNAMAYACAĞI ÖZET: Somut olayda; taşınmaz ve araç, taraflar arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde edinilmiştir. Bu mallar, …

Read more

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2013/36227 Karar: 2015/9801 Karar Tarihi: 12.03.2015 İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – BÜRO GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN DAVACI İŞÇİNİN TEMİZLİK İŞİNDE GÖREVLENDİRİLMESİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI NİTELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPTIĞI – FESHİN HAKLI SEBEBE DAYANDIĞI – KIDEM TAZMİNATININ KABULÜ GEREĞİ ÖZET: Somut uyuşmazlık açısından, taraflar arasındaki iş sözleşmesinde belirlenmiş olan çalışma şartı ile işyerindeki fiili …

Read more

T.C. ANAYASA Genel Kurul Esas:  2013/6237 Karar: 2015/ Karar Tarihi: 02.07.2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru, ulusal ölçekte yayın yapan Radikal gazetesinde (gazete) çıkan haberlere (basın açıklamalarına) karşı cevap ve düzeltme (tekzip) talebinin reddedilmesi nedeniyle şeref ve itibarın korunması hakkının ihlal edildiği iddiaları hakkındadır. BAŞVURU SÜRECİ Başvuru, 16/8/2013 tarihinde Anayasa Mahkemesine doğrudan yapılmıştır. İdari yönden yapılan ön …

Read more

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2014/12147 Karar: 2015/20515 Karar Tarihi: 15.06.2015   İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞVERENCE ÇALIŞMA ŞARTLARININ UYGULANMAMASI SEBEBİNE DAYALI OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI OLARAK FESHEDİLİP FESHEDİLMEDİĞİ – KIDEM TAZMİNATI İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Somut olayda, dosya kapsamı ve tanık beyanlarından, davacının, görev değişikliği gerçekleştikten ve altı iş …

Read more

Kamu Oyunda İç Güvenlik Yasası olarak bilinen Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 6638 Kabul Tarihi: 27.03.2015 RGT: 04.04.2015 RG NO: 29316  PDF Dosyasını Açmak İçin Tıklayınız IC GUVENLIK PAKETİ PDF DOSYASI

Read more
Page 2 of 41234