+90 222 240 51 50
bilgi@suleymanturk.av.tr

Blog Full width

Home » Blog Full width

T.C. Danıştay

11.Dairesi

Esas:  2016/223

Karar: 2016/583

Karar Tarihi: 17.02.2016

30 FİİLİ HİZMET YILINDAN FAZLA GEÇEN SÜRELERİ İÇİN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMESİ İSTEMİ – ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ÜZERİNE DAVACIYA 30 YILIN ÜZERİNDE BULUNAN HİZMET SÜRESİ İÇİN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Dava, Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli aylığı bağlanarak 30 fiili hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenen davacının,…

Read more

T.C. YARGITAY

3.Hukuk Dairesi

Esas:  2015/9825

Karar: 2015/13574

Karar Tarihi: 07.09.2015

YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI – ASGARİ ÜCRETİN YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMAYACAĞI NAFAKA MİKTARININ İNDİRİLMESİNDE ETKEN OLARAK DİKKATE ALINACAĞI – YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece, asgari ücretin yoksulluğu ortadan kaldırmayacağı, kaldırma talebi azaltma talebini içermekte olup, bu durumun nafaka miktarının indirilmesinde etken olarak dikkate alınacağı…

Read more

T.C. YARGITAY

4.Ceza Dairesi

Esas:  2013/6780

Karar: 2014/32605

Karar Tarihi: 11.11.2014

HAKARET SUÇU – SÖZLERİN RENCİDE EDİCİ BOYUTTA OLMAYIP AĞIR ELEŞTİRİ RAHATSIZ EDİCİ KABA VE NEZAKET DIŞI DAVRANIŞ NİTELİĞİNDE OLDUĞU VE HAKARET SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Olayda “terbiyesizlik yapıyorsun” biçimindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı…

Read more

Atatürk’ün hayatını kaybettiği gün bir İtalyan gazetesinde çıkan Yazı:
“Sezar, İskender, Napolyon ayağa kalkın. Büyüğünüz geliyor.”

Read more

T.C. YARGITAY

13.Hukuk Dairesi

Esas:  2014/33348

Karar: 2015/27170

Karar Tarihi: 17.09.2015

MENFİ TESPİT DAVASI – BANKANIN SİGORTA SÖZLEŞMESİNİ KREDİ SÖZLEŞMESİNE UYGUN DÜZENLEMEDİĞİ İDDİASI – POLİÇE TEMİNATI – HAYAT SİGORTASININ KREDİ BORCUNU KARŞILAR NİTELİKTE DÜZENLENMESİNDEN BANKANIN SORUMLU OLDUĞU – DAVANIN KABULÜ – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Kredi borcu nedeni ile davalı bankaya yapılan ödeme miktarının bildirilmesi için davalı banka şubesine müzekkere yazılmış,…

Read more

İç Savaş! Suriye! 5. Yıl!

Evet Suriye de İç Savaş başlayalı neredeyse 5 yıl oldu. Arap Baharının en büyük yansımasının görülmek istendiği Suriye’de; Muhalifler, 1971 den beri iktidarı eline bulunduran Beşar Esad’ı ve lideri olduğu Suriye Baas Partisi’ni gördükleri zulüm ve baskı karşısında iktidardan indirmek için ayaklanmaya kalmışmışlar ve Nisan 2011 de Esad’ın emriyle bastırılmak ve susturulmak istenen muhaliflerin üzerine ateş açılmak suretiyle ülke çapına yayılan…

Read more

T.C. ANAYASA

1.Bölüm

Esas:  2013/1171

Karar: 2015/

Karar Tarihi: 09.09.2015

  1. BAŞVURUNUN KONUSU
  1. Başvuru, ceza davasında telefon görüşme kayıtlarına dayanılması nedeniyle haberleşme hürriyeti ve özel hayatın gizliliği ile adil yargılanma hakkının; delillerin değerlendirilmesinde ve yorumlanmasında isabet edilememesi, mahkumiyet hükmünün gerekçesiz onanması nedenleriyle adil yargılanma hakkının, tutuklu kaldığı sürenin makul olmaması nedeniyle özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

Read more

T.C. Danistay

13.Dairesi

Esas:  2011/2352

Karar: 2015/1943

Karar Tarihi: 22.05.2015

YÖNETMELİK MADDELERİNİN İPTALİ İSTEMİ – GÜVENLİK SERTİFİKASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KURALLAR – BAZ İSTASYONLARININ SINIR DEĞERLERE İLİŞKİN DAVA KONUSU YÖNETMELİK MADDESİNDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI

ÖZET: Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının bir gereği olarak, çevre ve insan sağlığına ilişkin ciddi ve geri dönüştürülemez tehlikelerin bulunduğu durumlarda, tam bilimsel kesinlik bulunmamasına rağmen…

Read more
Page 1 of 41234