+90 222 240 51 50
bilgi@suleymanturk.av.tr

Blog Full width

Home » Blog Full width

T.C. YARGITAY

4.Hukuk Dairesi

Esas:  2014/8322

Karar: 2015/4029

Karar Tarihi: 01.04.2015

 

TAZMİNAT DAVASI – NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ KULLANILMAK SURETİYLE HAT SATIN ALINMASI – DAVALI ŞİRKETİN ACENTESİNİN YAPMIŞ OLDUĞU İŞLEM DOLAYISIYLA OLUŞAN ZARARDAN BAYİYLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUĞU – DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Davalı şirket, acentesinin yapmış olduğu işlem dolayısıyla davacının…

Read more

#dağlıca

Dağlıca’yı Unutmayacağız! Unutturmayacağız!

Read more

 

 

Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayınız.

kira artış oranları

Read more

T.C. YARGITAY

19.Ceza Dairesi

Esas:  2015/92

Karar: 2015/1285

Karar Tarihi: 07.05.2015

 

MANEVİ VEYA MALİ HAKLARA TECAVÜZ SUÇU – UMUMA AÇIK İŞLETMELERDE MÜZİK ESERİNİN RADYODAN VEYA TELEVİZYONDAN YAYINLANMASI HALİNDE İCRACI SANATÇI VE ESER SAHİBİNİN YAYINI ENGELLEME AÇISINDAN HAKLARININ BULUNMADIĞI – MALİ HAKLARIN İHLALİNDEN BAHSEDİLEMEYECEĞİ

ÖZET: Umuma açık işletmelerde (lokanta, bar, market, otel lobisi vb) müzikeserinin radyodan veya televizyondan yayınlanması halinde, fonoğram yapımcısı,…

Read more

T.C. YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas:  2013/2-2056

Karar: 2015/1201

Karar Tarihi: 15.04.2015

 

İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI – İPOTEK TESİS EDİLMESİ SIRASINDA DAVALI BANKA TARAFINDAN DAVACI EŞİN AÇIK RIZASI ALINMAMASI – EŞİN AÇIK RIZASINI ARADIĞINDAN YAPILAN İŞLEMİN GEÇERLİ OLDUĞUNU KABUL ETMENİN İMKANSIZLIĞI

ÖZET: Somut olayda, davalı eş dava konusu aile konutu üzerinde diğer davalı banka lehine ipotek tesis etmiş, bu işlem sırasında davalı…

Read more

T.C. YARGITAY 

Hukuk Genel Kurulu

Esas:  2014/11-340

Karar: 2015/1250

Karar Tarihi: 22.04.2015

 

ALACAK DAVASI – CİVAR BİNALAR TEMİNATI KAPSAMINDA SİGORTALININ YAPTIĞI MASRAFLARIN SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAHSİLİ İSTEMİ – KESİN HESAPLAMA YAPILAMASA DAHİ TAZMİNİ GEREKEN HASAR MİKTARINDA MAKUL BİR İNDİRİM YAPILMASI – DİRENME KARARININ BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, inşaat sigorta poliçesiyle verilen “civar binalar” teminatı kapsamında sigortalının yaptığı masrafların davalı sigorta şirketinden tahsili istemine…

Read more

Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayınız.

 

temyiz sureleri

Read more

T.C. YARGITAY

4.Hukuk Dairesi

Esas:  2014/8510

Karar: 2015/7762

Karar Tarihi: 11.06.2015

 

TAZMİNAT DAVASI – DAVALININ VE DAVA DIŞI EŞİN DAVACIYA YÖNELİK ALDATMA MAHİYETİNDEKİ DAVRANIŞLARININ TAZMİNATI GEREKTİRİP GEREKTİRMEYECEĞİ – EYLEMİN KİŞİLİK DEĞERLERİNE SALDIRI OLUŞTURACAK NİTELİKTE EYLEM OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ – İSTEMİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Davalının eylemi, davacının kişilik değerlerine saldırı oluşturacak…

Read more

KANUN NO: 2709

Kabul Tarihi: 18.10.1982

RGT: 09.11.1982

RG NO: 17863

 

BAŞLANGIÇ

(DEĞİŞİK METİN RGT: 26.07.1995 RG NO: 22355 KANUN NO: 4121/1) (KOD 1)

Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda;

Dünya milletleri…

Read more

T.C. YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas:  2013/3-1627

Karar: 2015/1020

Karar Tarihi: 13.03.2015

 

YARDIM NAFAKASI DAVASI – BABANIN YOKSULLUĞA DÜŞMÜŞ ÇOCUĞUNA YARDIM ETMEK ZORUNDA OLUŞU – DAVACI YARARINA HAKKANİYETE UYGUN BİR MİKTARDA YARDIM NAFAKASINA HÜKMOLUNMASI – NAFAKA İSTEMİNİN TÜMDEN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU – DİRENME KARARININ BOZULDUĞU

ÖZET: Baba yoksulluğa düşmüş çocuğuna yardım etmek zorundadır. Çocuğun okulunu bitirip, bir işe girmesi, çocuğun yararına…

Read more
Page 3 of 41234