+90 222 240 51 50
bilgi@suleymanturk.av.tr

Blog Full width

Home » Blog Full width

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas:  2014/26484

Karar: 2015/8884

Karar Tarihi: 30.04.2015

 

BOŞANMA DAVASI – DAVADAN SONRA OLUŞAN OLAYLARIN BOŞANMA KARARINDA ESAS ALINAMAYACAĞI – DAVACININ SADAKATSİZLİĞİNİN DAVA TARİHİNDEN SONRA OLDUĞU VE BOŞANMA DAVASINDA NAZARA ALINAMAYACAĞI – BOŞANMAYA NEDEN OLAN OLAYLARDA TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLDUĞU

ÖZET: Davadan sonra oluşan olaylar boşanma kararında esas alınamaz, ancak yeni bir davanın konusu olur. Türk Medeni Kanununun…

Read more

BİR PARMAK BAL İLE VERİLEN DEĞER; 

           Reform kelime anlamı itibariyle “daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme ve düzeltme” anlamlarını içermektedir. İlk söylenişte anlaşılış tarzı olarak köklü değişiklikler şeklinde anlamakta mümkündür. Anlaşılan bu tanım çerçevesinde ve yapılacak olan bir reformun tekrar tekrar değiştirilmesinin hukuk koşullarında neredeyse çok az olduğu günümüzde Yargı alanında yapılmak istenen bu köklü değişikliklerde “Silahların eşitliği” ilkesinin benimsenmiş olduğu…

Read more

T.C. YARGITAY 

22.Hukuk Dairesi

Esas:  2014/946

Karar: 2015/12165

Karar Tarihi: 31.03.2015

 

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ İŞVERENİN PSİKOLOJİK BASKISI İLE İSTİFA ETMEYE ZORLANDIĞI – GERÇEK BİR İSTİFA İRADESİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ – FESHİN İŞVERENCE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda, mahkeme gerekçesinde, davalı şirket yetkililerinin davacının çalışma şartlarını zorlaştırması, psikolojik baskısı üzerine istifa etmek zorunda kalması sebebiyle davacının iş sözleşmesini feshetmesinin…

Read more

T.C. YARGITAY

22.Hukuk Dairesi

Esas:  2014/24976

Karar: 2014/29449

Karar Tarihi: 28.10.2014

 

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – SİGORTALILIK YILIYLA PRİM ÖDEME SÜRESİNE AİT YÜKÜMLÜLÜKLERİ TAMAMLAMIŞ OLAN İŞÇİNİN EMEKLİLİK İÇİN BİR YAŞI BEKLEMESİNE GEREK OLMADIĞI – DAVACININ KIDEM TAZMİNATI TALEBİNİN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Davacı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılıyla…

Read more

T.C. YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas:  2012/2-707

Karar: 2013/303

Karar Tarihi: 06.03.2013

BOŞANMA DAVASI – EŞE ŞİDDET UYGULANMASININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞTURACAĞI – TARAFLARIN EKONOMİK DURUMLARINA GÖRE VERİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ YERİNDE OLUŞU – DİRENME KARARININ ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava; boşanma, maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası isteğine ilişkindir. Eşe şiddet uygulanmasının kişilik haklarına saldırı oluşturacağı her türlü…

Read more

YARGININ ÜVEY EVLADI “AVUKAT”

 BİR PARMAK BAL İLE VERİLEN DEĞER…

 AVUKATLAR VE EFENDİLERİ; SİSTEM…

 ÇÖZÜMSÜZLÜĞE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

BİR PARMAK BAL İLE VERİLEN DEĞER;

Reform kelime anlamı itibariyle “daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme ve düzeltme” anlamlarını içermektedir. İlk söylenişte anlaşılış tarzı olarak köklü değişiklikler şeklinde anlamakta mümkündür. Anlaşılan bu tanım çerçevesinde ve yapılacak olan bir reformun tekrar tekrar değiştirilmesinin hukuk koşullarında neredeyse çok az olduğu günümüzde Yargı alanında yapılmak istenen bu köklü…

Read more
Page 4 of 41234