"Terbiyesizlik Yapıyorsun" Demek Hakaret midir?


T.C. YARGITAY

4.Ceza Dairesi

Esas:  2013/6780

Karar: 2014/32605

Karar Tarihi: 11.11.2014

HAKARET SUÇU – SÖZLERİN RENCİDE EDİCİ BOYUTTA OLMAYIP AĞIR ELEŞTİRİ RAHATSIZ EDİCİ KABA VE NEZAKET DIŞI DAVRANIŞ NİTELİĞİNDE OLDUĞU VE HAKARET SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Olayda “terbiyesizlik yapıyorsun” biçimindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, tebliğnamedeki bozma görüşüne iştirak edilmemiştir.

(5237 S. K. m. 125)

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Ceza infaz kurumunda bulunan eşine para yatırmak için gelen sanığın, ziyaret günü olmadığı için çocuğunun kendisiyle birlikte ceza evine girmesine izin verilmemesi üzerine, cezaevi çevresinin başı boş köpeklerin dolaştığı ıssız bir yer olması ve 6 yaşındaki çocuğunun korkması nedeniyle, nizamiyede görevli bulunan müştekiye, kendisine yapıldığını düşündüğü haksızlığı eleştiri amaçlı olarak söylediği kabul edilen, “terbiyesizlik yapıyorsun” biçimindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, tebliğnamedeki bozma görüşüne iştirak edilmemiştir.

Eyleme ve yükletilen suça yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün ONANMASINA, 11.11.2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

1 Comment

  • merhaba. Benimle ürün satışında rekabet etmeye çalışan, benim satış yapamamam için uğraşan birine şu mesajı yazmıştım hakaret sayılır mı ? “senin derdin ne ? bana rekabet etmek için bu adiliği yaptığın besbelli. Bunun sebebini öğrenebilir miyim ? Azıcık delikanlıysan bu adiliği neden yaptığınn sebebini söyler misin”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir