+90 222 240 51 50
bilgi@suleymanturk.av.tr

Home » avukat suleyman turk

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas:  2014/8322 Karar: 2015/4029 Karar Tarihi: 01.04.2015   TAZMİNAT DAVASI – NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ KULLANILMAK SURETİYLE HAT SATIN ALINMASI – DAVALI ŞİRKETİN ACENTESİNİN YAPMIŞ OLDUĞU İŞLEM DOLAYISIYLA OLUŞAN ZARARDAN BAYİYLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUĞU – DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU ÖZET: Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Davalı …

Read more

    Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayınız.

Read more

T.C. YARGITAY 19.Ceza Dairesi Esas:  2015/92 Karar: 2015/1285 Karar Tarihi: 07.05.2015   MANEVİ VEYA MALİ HAKLARA TECAVÜZ SUÇU – UMUMA AÇIK İŞLETMELERDE MÜZİK ESERİNİN RADYODAN VEYA TELEVİZYONDAN YAYINLANMASI HALİNDE İCRACI SANATÇI VE ESER SAHİBİNİN YAYINI ENGELLEME AÇISINDAN HAKLARININ BULUNMADIĞI – MALİ HAKLARIN İHLALİNDEN BAHSEDİLEMEYECEĞİ ÖZET: Umuma açık işletmelerde (lokanta, bar, market, otel lobisi vb) müzikeserinin …

Read more

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2013/2-2056 Karar: 2015/1201 Karar Tarihi: 15.04.2015   İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI – İPOTEK TESİS EDİLMESİ SIRASINDA DAVALI BANKA TARAFINDAN DAVACI EŞİN AÇIK RIZASI ALINMAMASI – EŞİN AÇIK RIZASINI ARADIĞINDAN YAPILAN İŞLEMİN GEÇERLİ OLDUĞUNU KABUL ETMENİN İMKANSIZLIĞI ÖZET: Somut olayda, davalı eş dava konusu aile konutu üzerinde diğer davalı banka lehine …

Read more

T.C. YARGITAY  Hukuk Genel Kurulu Esas:  2014/11-340 Karar: 2015/1250 Karar Tarihi: 22.04.2015   ALACAK DAVASI – CİVAR BİNALAR TEMİNATI KAPSAMINDA SİGORTALININ YAPTIĞI MASRAFLARIN SİGORTA ŞİRKETİNDEN TAHSİLİ İSTEMİ – KESİN HESAPLAMA YAPILAMASA DAHİ TAZMİNİ GEREKEN HASAR MİKTARINDA MAKUL BİR İNDİRİM YAPILMASI – DİRENME KARARININ BOZULDUĞU ÖZET: Dava, inşaat sigorta poliçesiyle verilen “civar binalar” teminatı kapsamında sigortalının …

Read more

Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayınız.  

Read more

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas:  2014/8510 Karar: 2015/7762 Karar Tarihi: 11.06.2015   TAZMİNAT DAVASI – DAVALININ VE DAVA DIŞI EŞİN DAVACIYA YÖNELİK ALDATMA MAHİYETİNDEKİ DAVRANIŞLARININ TAZMİNATI GEREKTİRİP GEREKTİRMEYECEĞİ – EYLEMİN KİŞİLİK DEĞERLERİNE SALDIRI OLUŞTURACAK NİTELİKTE EYLEM OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ – İSTEMİN REDDİ GEREĞİ ÖZET: Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. …

Read more

KANUN NO: 2709 Kabul Tarihi: 18.10.1982 RGT: 09.11.1982 RG NO: 17863   BAŞLANGIÇ (DEĞİŞİK METİN RGT: 26.07.1995 RG NO: 22355 KANUN NO: 4121/1) (KOD 1) Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun …

Read more

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2013/3-1627 Karar: 2015/1020 Karar Tarihi: 13.03.2015   YARDIM NAFAKASI DAVASI – BABANIN YOKSULLUĞA DÜŞMÜŞ ÇOCUĞUNA YARDIM ETMEK ZORUNDA OLUŞU – DAVACI YARARINA HAKKANİYETE UYGUN BİR MİKTARDA YARDIM NAFAKASINA HÜKMOLUNMASI – NAFAKA İSTEMİNİN TÜMDEN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU – DİRENME KARARININ BOZULDUĞU ÖZET: Baba yoksulluğa düşmüş çocuğuna yardım etmek zorundadır. Çocuğun …

Read more

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2014/26484 Karar: 2015/8884 Karar Tarihi: 30.04.2015   BOŞANMA DAVASI – DAVADAN SONRA OLUŞAN OLAYLARIN BOŞANMA KARARINDA ESAS ALINAMAYACAĞI – DAVACININ SADAKATSİZLİĞİNİN DAVA TARİHİNDEN SONRA OLDUĞU VE BOŞANMA DAVASINDA NAZARA ALINAMAYACAĞI – BOŞANMAYA NEDEN OLAN OLAYLARDA TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLDUĞU ÖZET: Davadan sonra oluşan olaylar boşanma kararında esas alınamaz, ancak yeni …

Read more
Page 3 of 41234